Akton Grupp OÜ pakub oma klientidele järgnevaid teenuseid:

 

• eelmiste perioodide korrastamine

• raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine

• algdokumentide kontroll ja töötlemine

• müügiarvete ja laekumiste kajastamine

• ostuarvete ja tasumiste kajastamine

• põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine

• palgaarvestus

• laoarvestuse pidamine

• deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile

• statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile

• aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine

• aastaaruande koostamine

• finants-ja maksualased konsultatsioonid