Teenused

• jooksev raamatupidamine
• eelmiste perioodide korrastamine
• raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
• algdokumentide kontroll ja töötlemine
• müügiarvete ja laekumiste kajastamine
• ostuarvete ja tasumiste kajastamine
• komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
• põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
• palgaarvestus
• laoarvestuse pidamine
• deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
• statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
• aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
• aastaaruande koostamine
• suhtlemine Maksu-ja Tolliametiga
• finants-ja maksualased konsultatsioonid

Oma igapäevatöös kasutame majandustarkvara Standard Books´i , Merit Aktivat ja palgaarvestusprogrammi Merit Palk.
Võimaldame raamatupidamisprogramme kliendil kasutada ka üle interneti.